Naše usluge

PREVOZ KONTEJNERA

Usluga prevoza robe iz Kine, Afrike, Amerike do luka u Rijeci, Trstu, Draču i Pireju obuhvata logistički lanac transporta i distribucije robe između svih luka u Kini i ovih prijemnih luka.


Usluga prevoza robe iz Kine, Afrike, Amerike do luka u Rijeci, Trstu, Draču  i Pireju obuhvata logistički lanac transporta i distribucije robe između svih luka u Kini i ovih prijemnih luka. Ovaj prevoz se obično vrši kombinacijom pomorskog i kopnenog transporta. Evo ključnih elemenata koji su obuhvaćeni ovom uslugom:

Preuzimanje robe u Kini: Dostavna ili logistička kompanija preuzima robu iz fabrike ili skladišta u Kini. Ovo može uključivati organizaciju preuzimanja, utovar i obezbeđivanje potrebnih transportnih dokumenata.

Transport do luke: Roba se prevozi putem kopnenog transporta (kamionima, železnicom ili kombinacijom) do odgovarajuće luke u Kini. Ovde se vrši priprema za dalji transport pomorskim putem.

Carinske procedure i dokumentacija: Pre nego što se roba ukrcava na brod, potrebno je obraditi carinske procedure i obezbediti svu potrebnu dokumentaciju za izvoz iz Kine. Ovo može uključivati izvozne deklaracije, fakture, carinske dozvole i slično.

Pomorski transport: Roba se ukrcava na teretni brod koji ide prema luci u Rijeci ili Pireju. Pomorski prevoz može trajati nekoliko nedelja, u zavisnosti od rute i uslova plovidbe.

Dostava do luke u Rijeci ili Pireju: Po dolasku broda u odredišnu luku, roba se istovaruje i prenosi do skladišta u luci. Ovde se može vršiti sortiranje, repakovanje ili priprema za dalju distribuciju.

Carinske procedure u odredišnoj zemlji: Nakon istovara, roba prolazi kroz carinske procedure i kontrole u odredišnoj zemlji (Hrvatska za Rijeku i Grčka za Pirej). To uključuje carinske deklaracije, plaćanje poreza, carina i druge relevantne procedure.

Distribucija u unutrašnjosti: Nakon završenih carinskih procedura, roba se dalje distribuira do odredišta u unutrašnjosti. To može uključivati ​​kombinaciju kopnenog transporta (kamionima, železnicom) i/ili skladištenje u logističkim centrima pre dostave do krajnjih korisnika.

Važno je napomenuti da su detalji i specifičnosti ove usluge, kao što su vreme transporta, troškovi, dokumentacija i logistika, podložni dogovoru između klijenta i logističke kompanije.

Pan Pro Logistics, ima svoje agente u Kini preko kojih uspešno organizuje prevoz robe do krajnjih destinacija u Srbiji.Pročitaj više

Ostale usluge


Kontaktirajte nas

Telefon: +381 64 8474839
Email: info@panprologistics.rs


Niste sigurni šta mi možemo da uradimo za vas?

Izaberite uslugu i pošaljite nam zahtev.


Newsletter