Naše usluge

CARINJENJE ROBE I ŠPEDICIJA

Usluga carinjenja robe iz EU obuhvata pružanje podrške i obavljanje administrativnih i proceduralnih aktivnosti vezanih za carinske postupke prilikom uvoza ili izvoza robe u zemlje EU.


Usluga carinjenja robe iz EU obuhvata pružanje podrške i obavljanje administrativnih i proceduralnih aktivnosti vezanih za carinske postupke prilikom uvoza ili izvoza robe u zemlje EU. Ova usluga je posebno važna za organizacije koje uvoze robu izvan EU i koje žele da osiguraju ispravno i efikasno ispunjavanje carinskih zahteva. Evo nekoliko ključnih elemenata koji su obuhvaćeni uslugom carinskog posredovanja pri uvozu iz EU:

Carinska dokumentacija: Usluga carinskog posredovanja obuhvata pripremu svih neophodnih carinskih dokumenata i obrazaca koji su potrebni za uvoz robe. To može uključivati carinske deklaracije, faktura, sertifikate, izvozne dozvole i druge relevantne dokumente.

Carinske procedure: Carinski posrednik pruža podršku u ispunjavanju carinskih postupaka i procedura koje su propisane za uvoz robe u EU. To može uključivati pripremu i podnošenje carinske deklaracije, obračunavanje carinskih dažbina i poreza, kao i sprovođenje inspekcija ili pregleda robe od strane carinskih organa.

Tarifna klasifikacija: Usluga carinskog posredovanja uključuje i određivanje pravilne tarifne klasifikacije robe prema Carinskoj tarifi EU. Ovo je važno jer tarifna klasifikacija određuje primenjive carinske stope, carinske privilegije i druge carinske mere.

Carinske dozvole i regulative: Carinski posrednik pruža informacije i podršku u vezi sa specifičnim carinskim dozvolama, licencama ili regulativama koje se odnose na određene vrste robe ili industrije. To može uključivati upravljanje dozvolama za posebne proizvode, kao što su farmaceutski proizvodi, hemikalije, hrana ili druge kontrolisane robe.

Komunikacija sa carinskim organima: Carinski posrednik uspostavlja i održava komunikaciju sa carinskim organima u ime klijenta. To može uključivati razmenu informacija, rešavanje pitanja ili zahteva za dodatnim dokumentacijama od strane carinskih organa.

Carinska vrednost i obračunavanje poreza: Usluga carinskog posredovanja obuhvata obračunavanje carinske vrednosti robe i primenjivanje odgovarajućih carinskih stopa, poreza i dažbina. Carinski posrednik pomaže u osiguravanju ispravnog obračuna i plaćanja carinskih obaveza

Pan Pro Logistics preko svojih iskusnih špeditera vrši uspešno za svoje komintente uslugu i podršku prilikom Izvoza i Uvoza robe u Srbiji.


Pročitaj više

Ostale usluge


Kontaktirajte nas

Telefon: +381 64 8474839
Email: info@panprologistics.rs


Niste sigurni šta mi možemo da uradimo za vas?

Izaberite uslugu i pošaljite nam zahtev.


Newsletter